پسر هکر حساب پدر خسیسش را خالی کرد مسئول پلیس فتا گلستان از شناسایی نوجوان گرگانی که 45میلیون ریال از حساب پدرش به صورت اینترنتی برداشت کرده بود، خبر داد. سروان وحید صاحبکاران اظهار کرد: شهروندی با مراجعه به این پلیس ضمن ارائه مرجوعه قضایی بیان کرد، از حساب بانکی‌اش طی چند مرحله به صورت […]

ادامه مطلب ←